pondelok 30. decembra 2019

Poprad - Kvetnica


www.mineralykarpat.sk

https://www.mineralykarpat.sk/l/poprad-kvetnica/ 
youtube
instagramKvetnica je v súčasnosti mestskou časťou Popradu a v jej okolí sa nachádza mnoho zaujímavého. So sebou je dobré mať geologické kladivko s hrotom, ochranné okuliare a fľašu s rozprašovačom naplnenú vodou. Na rozbíjanie kameňov sa hodí aj ťažšie kladivo. Trasa (vyznačená modrou) má približne 4 km prevažne po rovine asfaltovými, lesnými a kamenistými cestami.


Na mapke sú označené všetky dôležité miesta, o ktorých sa zmieňujem v texte. Modrou je vyznačená trasa výletu. Na body sa dá kliknúť a zobrazí sa popis.


Dopravili ste sa autom:

Výlet začína na parkovisku v malom lome. Tu si môžete odstaviť auto. Lom je mimo prevádzky a mesto spolu s baníckym cechom sa ho snažia skultúrniť. Sú tu osadené rôzne informačné tabule, mimo iného aj s geologickou tématikou. V lome je možné nájsť vzorky paleobazaltu (melafýru) permského veku. Bez problémov by ste mali nájsť vzorky s peknými výrastlicami plagioklasov a s trochou šťastia aj vzorku s chalcedónom, príp. achátom. Na južnej strane lomu sa dajú nájsť vzorky so sekundárnymi minerálmi medi (malachit, azurit). V minulosti odtiaľto pochádzajú aj vzorky sulfidov medi (hlavne chalkopyrit) a kalcitu (často pokrytý prírodným asfaltom).

Malý lom s výhľadom na Vysoké Tatry a informačnými tabuľami.

Z lomu sa môžete presunúť k zrekonštruovanému portálu štôlne sv. Heleny. S polu s pingami v lesoch v okolí lomu a štôlňou Strieborná je jedným z dokladov banskej činnosti v tomto kraji. Miestny banícky cech sa snaží tieto pamiatky postupne rekonštruovať. Bohužiaľ štôlne nie sú verejnosti prístupné. Obzrieť si môžete aspoň vstupné portáli. V lomu tu vedie lesný chodník, je to približne 100 m. Odtiaľto môžete pokračovať lesom smerom na Kvetnicu a pozrieť si portál štôlne Strieborná, ale odporúčam presunúť sa späť do lomu a pokračovať vyznačenou (modrou) trasou smerom na kvetnickú zvernicu. Nezabudnite nazbierané vzorky nechať v aute. Na mapke som vyznačil aj parkovisko pri zvernici, ale dá sa tam prejsť taktiež pešo po asfaltovej, neskôr kamenistej ceste popri lese.

Cesta popri zvernici je vysypaná materiálom z malého lomu a je tu možné nájsť vzorky chalcedónov a achátov.

Zvernica je zaujímavá z dvoch dôvodov. Prvým je zver (muflóny, diviaky, ...) a druhým dôvodom je cesta vysypaná kamenivom z malého lomu. Tu hlavne po daždi môžete nájsť vzorky chalcedónu a achátu. Dážď je v tomto prípade výhodný, pretože zmyje blato a vzorky sú viditeľnejšie. Taktiež achátová kresba je zreteľnejšia. Ak nie je práve po daždi, je čas na fľašu s rozprašovačom :-). Vodou si vzorky môžete trochu umyť a taktiež "odkryť" achátovú kresbu.

Kvetnická zvernica.

Cesta vedie popri zvernici až na približne na miesto, ktoré je na mapke označené písmenom D. Odtiaľto sa môžete vrátiť k autu v malom lome. Pokiaľ chcete pokračovať vo výlete, odporúčam presunúť sa autom na parkovisko v Kvetnici a pešo pokračovať k portálu štôlne Strieborná a ďalej na vyhliadku na Zámčisko. Na mapke sú obe miesta označené guličkou s hviezdičkou. Kliknutím na body v mape sa zobrazí popis. Zo Zámčiska je pekný výhľad na okolie (Vysoké Tatry, Nízke Tatry).

Zrekonštruovaný portál štôlne Strieborná.

Zo Zámčiska sa ešte môžete presunúť do veľkého lomu "Dubina", ale tu je potrebné vybaviť si vopred vstup, pretože lom je strážený veľkým vlčiakom a strážnici neradi do lomu vpúšťajú zberateľov bez ohlásenia vopred. V lome je možné nájsť vzorky achátov, chalcedónov, palobazalt s plagioklasmi, ale aj zeolity, hlavne oranžový Ca-heulandit. Lom je pomerne veľký, má niekoľko etáží.

Veľký lom "Dubina".

Dopravili ste sa autobusom:

Ak ste sa dopravili autobusom a nemáte vybavený vstup do veľkého lomu, odporúčam vystúpiť na zastávke Kvetnica a začať pri štôlni strieborná. Odtiaľ sa presunúť lesnými chodníčkami s štôlni sv. Heleny, potom do malého lomu a následne pokračovať po modrej trase ku zvernici. Pokiaľ ste si vopred vybavili vstup do veľkého lomu, treba zvážiť čo ďalej, pretože vláčiť ruksak plný kameňov ďalších cca 10 km asi nebude príjemné. V tomto prípade by som si najskôr prešiel trasu a návštevu veľkého lomu nechal na koniec. V lome si vzorky môžete vytriediť a ísť na autobus :-).

Na záver ešte prikladám niekoľko fotiek:

Stará fotka malého lomu z 90 - tych rokov.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poprad - Kvetnica

www.mineralykarpat.sk https://www.mineralykarpat.sk/l/poprad-kvetnica/   youtube instagram Kvetnica je v súčasnosti mestskou časťou...